Kampaaniareeglid “Võida värskust”

 

 1. TOOTE ESINDAJA:
  • AS Balbiino, firma registrinumber 10009159, juriidiline aadress: Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, Eesti.
 2. LOOSIMISE KORRALDAJA:
  • OG Elektra AS, firma registrinumber 10054238, juriidiline aadress: Tobia küla, Rakvere vald 44416, Lääne-Virumaa, Eesti.
 3. LOOSIMISE TOIMUMISE KOHT:
  • Loosimine toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

 

 1. LOOSIMISE TOIMUMISE PERIOOD:
  • Loosimise periood on 23.03.2020 kuni 19.04.2020.

 

 1. AUHINNAD:
  • Auhinnafondi kuulub:
   • 3 (kolm) Kitchen Aid blenderit
   • 10 (kümme) kasti Härmavilja tooteid

 

 1. REEGLID OSALEMISEKS:
  • Osalemiseks tuleb perioodil 23.03.2020 kuni 19.04.2020 vabalt valitud OG Elektra AS jaemüügi kauplusest Eesti Vabariigis osta mistahes Härmavilja tooteid ja registreerida ostutšekk grossitoidukaubad.ee kodulehel.
  • Üht ostutšekki on võimalik registreerida vaid ühel korral.
  • Tooted tuleb osta enne registreerumist vahemikus03.2020 kuni 19.04.2020.
  • Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 06.2020 tõendina kampaaniatoodete ostmisest.
  • Vaid korrektselt täidetud registreerimised osalevad loosimises.
  • Ebakorrektselt täidetud registreerimised loosimises ei osale.
  • Sama osaleja võib mängus osaleda mitu korda registreerides erinevaid ostutšekke. Iga registreeritud ostutšekk osaleb loosimises eraldi.
  • Kõik osalejad peavad olema vähemalt 12. aastased või vanemad.
  • Loosimise korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
  • Loosimise korraldaja ei vastuta:
   • osalejate võimalike kaotuste eest kampaania toodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;
   • tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.

 

 

 

 1. OSALEJAKS REGISTREERUMINE:
  • Registreerimine on tasuta aadressil grossitoidukaubad.ee ning esitada tuleb järgmine kohustuslik informatsioon: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning ostutšeki number.

 

 1. OSALEMISE PERIOOD:
  • Ajavahemik, mille jooksul saab tarbijamängust osa võtta ja ostutšekke registreerida, algab 23.03.2020 kell 00:01 ning lõppeb 19.04.2020 kell 23:59.

 

 1. VÕITJATE VALIMINE:
  • Võitjad valitakse välja kõikide registreerunud osalejate hulgast. Auhindade loosimine toimub juhuslikkuse alusel kasutades vastavat arvuti tarkvara.
  • Iga ost, mis vastab punktis 6 nimetatud reeglitele, osaleb loosimises.

 

 1. KAMPAANIA AUHINDADE LOOSIMINE NING VÕITJATE VÄLJA  KUULUTAMINE:
  • Kampaania auhinnad (Kitchen Aid blenderid Härmavilja külmutatud tooted) loositakse välja kampaania lõppedes hiljemalt 24.04.2020 kõikide kampaania perioodil registeerunud osalejate vahel.

Kampaania võitjate nimed kuulutatakse välja www.grossitoidukaubad.ee kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist.

 

 

 1. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
  • Võitjaga, kes on registreerinud oma ostutšeki ja märkinud oma kontaktandmed, võetakse antud kontaktidel ühendust ning edastatakse täpsemad juhised auhinna kätte saamiseks
  • Auhinna kätte saamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart), ostutšeki ja allkirjastama auhinna kätte saamise kinnituse täpsustades isiklikke andmeid.
  • Auhindu ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete või auhindade vastu.
  • Pärast 01.06.2020 enam auhindu ei väljastata.
  • Auhinnad, mida pole välja võetud hiljemalt 06.2020 jäävad Balbiino AS omandisse.

 

 1. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:
  • Loosimises osalejatel on õigus esitada kaebusi loosimise käigu kohta kuni 06.2020. Kaebused tuleb saata kirjalikult toote esindaja asukohta: AS Balbiino, Viljandi mnt 26, 11217 või e-maili teel harmavili@balbiino.ee
  • Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse loosimises osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

 

 1. OSALEMISE KEELD:
  • Loosimises on keelatud osaleda AS Balbiino ja OG Elektra AS töötajatel ja nende lähisugulastel (seal hulgas vanematel, lastel, abikaasadel ja teistel pereliikmetel).
  • Kui punkt 13.1. tingimusi rikutakse ja loosimises osaleb isik, kellel lasub osalemise keeld, siis jääb juba võidetud auhind toote edasimüüja AS Balbiino omandisse.

 

 1. PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

 • Tarbijamängule registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
 • Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
 • Registreerimisel palutakse teil esitada täiendavat teavet: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet. Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjadega, siis ärge edastage oma isikuandmeid või paluge oma isikuandmete käitlemise lõpetamist, see võib aga omakorda tähendada, et te ei saa mängust osa võtta ja loosimises osaleda.
 • Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. Teie isikuandmeid käideldakse kokkuleppe alusel.
 • Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Mängude ja loteriide organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng milles osalete ja üks kuu pärast seda. Mängu võitja(te) isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
 • Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
 • Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.
 • Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.