OG ELEKTRA PANUSTAB KESKKONNAHOIULE

02/04/2018
Jaga:
  1. aprillist enam Grossi Toidukaupade kliendilehti tarbijate postkastidesse kandma ei hakata. Kliendid sooduspakkumiste ülevaatest ilma ei jää, vaid saavad need kätte kõikidest Grossi Toidukaupade kauplustest.

 Kliendilehe tiraaž oli seni 300 000, millest kauplustesse jõudis 19 000 ja ülejäänud otsepostiga tarbijateni. Ettevõte on otsustanud vähendada reklaamlehtede tiraaži kahe kolmandiku võrra ja jätta need klientidele kättesaadavaks vaid kauplustes.

Lisaks sellele, et vähendatakse trükimaterjalide mahtu, mis ei ole paberkandjal keskkonnasõbralik, väheneb ka üleüldine keskkonnareostus, mida tingib näiteks lehtede transport. Edaspidi saabub kliendileht kõikidesse Grossi Toidukaupade kauplustesse reedeti koos Kuulutajaga – sooduskampaania algab endiselt esmaspäeviti ja seega jääb piisavalt aega pakkumistega tutvumiseks.

Sooduspakkumised on olemas nii kontserni kodulehel www.grossitoidukaubad.ee, Kuulutajas kui ka sotsiaalmeedias. Samas ei välista ettevõte otsepostituse taastamist juhul, kui tarbijad seda siiski nõuavad või ei ole veel valmis keskkonnasõbralikumaks süsteemiks.

Ettevõte on juba mõnda aega töötanud selle nimel, et vähendada pabermaterjalide tarbimist. Nii on näiteks kadunud tavapärased kauba saatelehed, mis asendati elektrooniliste vahenditega. Samuti toimub pidev vanapaberikäitlus, kus pappkastid kogutakse kokku, pressitakse ning saadetakse taaskasutusse. Igakuiselt on selleks mahuks 100 tonni.

„Järgmiseks sammuks paberimajanduse vähendamisel on raamatupidamise arhiveerimine digitaalseks,“ selgitas tulevikuplaane ettevõtte juhatuse liige Gea Gross.

Grossi Toidukaupade kliendilehtede tootmiseks kulus nädalas kolm tonni paberit – seega aastas jõudis tarbijateni 156 tonni reklaammaterjali, mille mahu pea kolmekordne vähenemine teeb keskkonnale vaid head.

Ka suve alguses pahameelt tekitanud Kuulutaja jaotamise ümberkorraldamine oli tingitud suurtest ülejääkidest. Triipkoodi lisamine lehele andis võimaluse saada parem ülevaade, kuidas leht tarbijani jõuab ning see omakorda lihtsustas jaotamise reguleerimist. Lõppkokkuvõttes võitis sellest lugeja – lehed jõuavad nüüd sinna, kus nõudlus on suurem ja pole karta, et neid ka mitme kaupa muuks otstarbeks poest kaasa haaratakse.

Kuulutaja jaotamisse tuleb veel üks muudatus, mida selgitas ettevõtte omanik Oleg Gross: „Tulles vastu lugejate soovidele, on nüüdsest võimalik ühe ostuga kauplusest kaasa saada kaks Kuulutajat. Tihtilugu küsitakse lehte just kodust mitte välja pääsevale naabrile või haigele sugulasele, ja nüüd me seda ka võimaldame. Kindlasti muudab see paljude inimeste jaoks lehe kättesaadavuse kergemaks.“

Eestis raiutakse tunnis tühjaks viis hektarit ehk umbes viis jalgpalliväljakut metsa. Tunnis võetakse maha 1000 suurt, 30 meetri kõrgust puud. Neist läheb 600 kütteks, ehituseks ja mööbliks ning 400 puust tehakse paberit ja pappi, millest omakorda 200 puud kulub pakendiks, mis kohe ära visatakse ning 200 puust tehtud paberist rändab 150 otsemaid prügikasti, olgu siis ajalehena, kontoripaberina või reklaamina. Mis tähendab, et 88 protsenti pakke- ja pabermaterjaliks kuluvatest puudest visatakse kohe minema.

Seidi Lamus-Tšistotin