Kliendikaart

Pakume võimalust kliendikaardina kasutada ka ID-kaarti. Kliendikaardina võivad korraga olla kasutusel nii ID-kaart kui ka kliendikaart- NÜÜD KA VIIPEKAARDINA!

Võimalus on valida, millist kaarti kasutada.

Kliendikaardiga läheb ostu pealt kogumisele % ostusummast vastavalt ostukorvi maksumuse suurusele. Kliendikaardikontole kogutakse vastav % ostusummast boonusena ehk 1 boonuse väärtus on 1 euro, seega kogutud %-d boonustena on rahalise väärtusega.
– alates 2 euro maksumusega ostust kuni 14.99 läheb kogumisele 1% ostusummast
– alates 15 euro väärtusega ostust kuni 24.99 läheb kogumisele 1,5% ostusummast
– alates 25 euro väärtusega ostust läheb kogumisele 2% ostusummast
– kasutades Kliendikaarti on kliendile kogutud boonussumma näha ostutšekil.

Boonust hakatakse Kliendikaardikontole koguma ainult sellisel juhul, kui kaardiomanik ostab kaupu vähemalt ostusummas 2 eurot.

Boonust arvestatakse ostu lõppmaksumusest, millest on maha arvestatud kõik tooted*, millele ei laiene kogumissüsteem ning boonusega tasutav osa.

*Kliendikaardi boonust ei arvestata järgmistelt toodetelt: sigaretitooted, alkohol, kõneajakaardid, lotopiletid, panditaara, bussipiletid, kinkekaardid.

Boonusega ostu eest tasumisel lisaboonust ei saa, st kui klient kasutab ostu eest tasumisel kogutud boonust, läheb uue boonuse arvestusse see osa ostusummast, mille klient tasub sularahas või kaardiga.

Boonust saab kasutada maksevahendina niipalju, kui neid Kliendikaardikontol boonusjäägina on, kuid mitte rohkem kui 90% tulevasest ostusummast.
NT: Kui kogutud boonusjääk on 10 euro väärtuses ja ostukorvi maksumus on samuti 10 eurot, siis boonuse eest saab tasuda 9 euro väärtuses ning 1 euro tuleb tasuda sularahas või kaardiga.

Kliendikontole kogutavad boonused hakkavad kehtima ostule järgneval päeval.
Boonust kogutakse kuus kuud ja seda saab kasutada kuus + üks kuu. Kogumisperioodid ja kehtivused on kalendriaasta järgi fikseeritud ja neid on kaks:
1. jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli, mai, juuni ostude eest kogutakse boonust kuni 30. juuni ja sellega saab tasuda kuni 31. juuli;
2. juuli, augusti, septembri, oktoobri, novembri ja detsembri ostude eest kogutakse boonust kuni 31.detsember ja sellega saab tasuda kuni 31.jaanuar.

Pärast kehtivuse lõppu annulleeritakse boonusjääk ning seda ei kompenseerita.

BOONUSTE ajaloo (kogumised ja realiseerimised) väljavõtet saab iga klient vajadusel küsida kaupluste kassadest.

Kliendikaardi taotlusankeet on saadaval Grossi Toidukaubad kauplustes alkoholileti kassas ja aadressil www.grossitoidukaubad.ee.

Grossi Toidukaubad kliendikaardi saate soetada ükskõik millisest Grossi Toidukaubad kaupluse alkoholileti kassast. Kliendikaardi saamiseks peab olema vähemalt 16 aasta vanune.
Taotlusankeet kodulehel:

1. Prindi taotlusankeet välja.

2. Võta väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud taotlusankeet kaasa Grossi Toidukaubad kauplusesse ja esita alkoholileti kassasse.

3. Tasu kliendikaardi eest 1€.

Taotlusankeet on võimalik täita ka kõikides Grossi Toidukaubad kauplustes.
Täida taotlusankeet kaupluses:

1. Kliendikaardi taotlusankeet väljastatakse Grossi Toidukaubad kaupluse alkoholileti kassast.

2. Kaardi taotleja täidab ankeedi

3. Tagastab selle kassapidajale ning seejärel kassapidaja aktiveerib kaardi.

4. Taotleja tasub kliendikaardi eest 1€.

Taotlusankeedi esitamisel Grossi Toidukaubad alkoholileti kassas väljastatakse Teile Grossi Toidukaubad kliendikaart ja/või aktiveeritakse ID-kaart kliendikaardina. Grossi Toidukaubad kliendikaart hakkab kehtima kohe peale aktiveerimist.

KLIENDIKAART AKTIVEERITAKSE VAID SIIS, KUI KÕIK KOHUSTUSLIKUD VÄLJAD ON TÄIDETUD NING ANKEET ALLKIRJASTATUD.

1. Kliendikaart toimib kõikides OG Elektra AS kauplustes.

2. Kliendikaardi maksumus on 1 EURO (OG Elektra AS jätab endale õiguse ühepoolselt muuta kliendikaardi maksumust, teatades sellest enne tasumäära muutmist Grossi Toidukaubad kauplustes ja kodulehel www.ogelektra.ee). ID-kaart kliendikaardina on tasuta.

3. Kliendikaart tuleb esitada kassapidajale enne ostude eest tasumist.

4. Kaardi kaotamisel ja rikkumisel kaotab kaart kehtivuse ja kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus.

5. Kaardi kaotuse, täiendava informatsiooni ja kaebuste korral palume võtta ühendust telefonil +372 322 3560 tööpäevadel kell 8.00 – 17.00 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@ogelektra.ee.

Tutvuge hoolikalt Kliendikaardi kasutamise tingimustega enne, kui Kliendikaardi ankeedile alla kirjutate! See aitab ära hoida segadusi Kliendikaardi kasutamisel.

Kliendikaart on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele. Kliendikaarti võib kasutada vaid kliendikaardi omanik. Kaupluse kassapidajal on isiku kontrollimiseks õigus küsida temalt isikut tõendavat dokumenti.

Ühele inimesele saab vormistada vaid ühe kliendikaardi ja ühe ID-kaardi kliendikaardina.

Kliendikaardi taotlemiseks peab klient olema vähemalt 16 aasta vanune.

Kaart väljastatakse ainult füüsilisele isikule, juriidilistele isikutele kaarti ei väljastata.

Hoidke kaarti mehaaniliste vigastuste ja selle pinna kahjustamise eest. Samuti vältige muid tegevusi, mis võivad rikkuda kaarti.

Kaitske kaarti otseste päikesekiirte ja teiste väliste mõjutuste eest (temperatuuri mõjutused, ultraviolettkiired jms).

Soovitavalt hoidke kaarti eraldi võtmetest, välgumihklitest jms. Vajadusel puhastage kaarti pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

OG Elektra AS kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest.

OG Elektra AS jätab endale õiguse ühepoolselt muuta kliendikaardi programmi tingimusi, teatades sellest kodulehel www.ogelektra.ee.

Kaotatud, varastatud või rikutud kaarti ei asendata. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus.

Kaardi kaotuse, täiendava informatsiooni ja kaebuste korral palume võtta ühendust telefonil +372 322 3560 tööpäevadel kell 8.00 – 17.00 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@ogelektra.ee.

Kaupade või teenuste eest tasumisel palun esitage kliendikaart või ID kaart, mis on kliendikaardina vormistatud.

Kliendikaart on personaalne ja mõeldud kasutamiseks ainult kliendikaardi kasutajale vastavalt Kliendikaardi taotlusele.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Grossi Toidukaubad kliendikaardi raames.
Isikuandmete vastutav töötleja on OG Elektra AS registrikood 10054238, juriidiline aadress Keskuse, Tobia küla Rakvere vald Lääne-Viru maakond 44416, Eesti, e-post klienditugi@ogelektra.ee, telefon +372 322 3560.

Millist teavet kogume, miks seda teeme?
Kliendi registreerimiseks Grossi Toidukaubad kliendikaardi omanikuks on isikuandmete esitamine vajalik. Isikuandmed, mida küsime: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress maakonna põhiselt. Mittedelikaatsete isikuandmete töötlemise seaduslikuks aluseks on kliendi nõusolek, mille ta lisab allkirjana paberkandjal Grossi Toidukaubad kliendikaardi taotlusankeeti täites.

Juhul kui klient ülaltoodud andmeid ei esita, ei saa ta kasutada Grossi Toidukaubad kliendikaarti. Kliendikaart on personaalne ning soovi korral saab kliendikaardina kasutada ID-kaarti. Kaupluse kassapidajal on isiku kontrollimiseks õigus küsida temalt isikut tõendavat dokumenti.

Millistest allikatest isikuandmeid kogume, kuidas neid säilitame?
Isikuandmeid kogume kliendilt endalt, mida klient avaldab Grossi Toidukaubad kliendikaardi taotlusankeeti täites.
Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid Grossi Toidukaubad kliendikaardi kasutamise tagamise eesmärgil. Kliendikaardi programmi raames ei koguta ega töödelda kliendi delikaatseid isikuandmeid.

Kõiki kliendilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni klient kasutab Grossi Toidukaubad kliendikaarti. Kui klient mingil põhjusel Grossi Toidukaubad kliendikaarti enam kasutada ei soovi, kaart on katki või kadunud, tuleb sellest teada anda telefonil +372 322 3560 tööpäevadel kell 8:00-17:00 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@ogelektra.ee. Juhul kui klient uut Grossi Toidukaubad kliendikaarti ei soovi, kustutatakse pärast kliendi teavitust isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam kliendiga seostada.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sealhulgas õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist. Kuna töötleme kliendi isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Pärast nõusoleku tühistamist muutub Grossi Toidukaubad kliendikaart mitteaktiivseks.